Hlavná stránka
Úvahy
Prečítajte si naše Úvahy.
Vaše reakcie, pripomienky a nápady radi privítame na našej e-mailovej adrese info@stastniludia.sk

Nakoľko pri sedeniach častokrát pracujeme s veľmi osobnými témami, považujeme za dôležité, aby ste vedeli, že diskrétnosť je pri našej práci prvoradá. Zachovávame časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých osobných záležitostiach, o ktorých sa pri sedení s klientom dozvieme. Výnimku tvoria skutočnosti, ktoré by podľa aktuálne platných zákonov SR mohli byť predmetom trestnoprávnej zodpovednosti klienta a/alebo praktika/terapeuta.


Veľa zdravia a šťastia v živote Vám zo srdca praje


  


Ing. Terézia Vančová