Hlavná stránka
Úvahy
Prečítajte si naše Úvahy.
Vaše reakcie, pripomienky a nápady radi privítame na našej e-mailovej adrese info@stastniludia.sk
Cenník služieb
Popis služby
Špecifikácia
Cena v Eur
1 individuálne sedenie
60-75 minút
30,00
permanentka na 5 individuálnych sedení
5 x (60-75) minút
120,00
1 skupinové sedenie pre 3-5 osôb
80 minút
10,00
perm. na 10 skupinových sedení pre 3-5 osôb
10 x 80 minút
80,00
1 skupinové sedenie pre 6-10 osôb
90 minút
5,00
perm. na 10 skupinových sedení pre 6-10 osôb
10 x 90 minút
40,00


Termíny individuálnych sedení je možné dohodnúť od pondelka do soboty. Individuálne sedenia prebiehajú v sídle spoločnosti na Cintorínskej 20 v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Individuálne sedenie je možné dohdonúť aj cez skype. Termín a ďalšie podrobnosti si dohodnite na tel.č. 0911.790.830. Skype ID: terezia.vancova
Termíny skupinových sedení
Deň v týždni
Začiatok sedenia
Dĺžka sedenia
utorok
18:00 hod.
80-90 minút
piatok
18:30 hod.
80-90 minút
sobota
10:00 hod.
80-90 minút

Skupinové sedenia prebiehajú 1x týždenne v sídle spoločnosti na Cintorínskej 20 v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Termíny stretnutí a ich dĺžka závisia od počtu zúčastnených a vzájomnej dohody.
Skupinové sedenia sa uskutočnia v prípade min. počtu 3 záväzne prihlásených osôb.

Ak máte obavy rozprávať pred cudzími ľuďmi o svojich problémoch, nemusíte. Cieľom skupinových stretnutí je naučiť sa identifikovať svoje pocity a naučiť sa ich uvoľniť. K tomu nepotrebujete opisovať situáciu, v ktorej konkrétne pocity vznikli.